dijous, 6 d’octubre de 2011

4th Comenius meeting in Slovenia

From the 10th to the 15th October, there will be the 4th Comenius meeting, this time in Slovenia.
The purpose of the forth metting is:
- Get to know Slovenian educative system
- Present the project "myths and legends"
- Exchange material
- Define a detailes plan of the activities in this school year.

Del 10 al 15 d'otubre es farà la quarta reunió Comenius, aquesta vegada a Eslovènia.
Els objectius a treballar aquesta vegada són
- Conèixer el sistema educatiu d'Eslovènia
- Presentar el projecte "mites i llegendes"
- Intercanviar material
- Definir les activitats a realitzar durant aquest curs escolar


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada