dijous, 5 de maig de 2011

Summary of the meeting in Catalonia

Comenius meeting in Catalonia on TV

dilluns, 2 de maig de 2011

Resum fotogràfic de la trobada Comenius a Catalunya